Zapečetěné boxy s otázkami rozvážejí kurýři za přísných bezpečnostních podmínek pod dohledem úředníků školství. Až do škol bedny s otázkami dorazí, budou testové sady pod pečetí uskladněny ve školních trezorech.

„Tři čtvrtiny zkoušek se budou konat v základní úrovni obtížnosti. Čtvrtina ve vyšší,“ oznámil v pondělí šéf maturit Pavel Zelený. Podle ministra Josefa Dobeše (VV) je to dáno tím, že maturita je pro žáky zatím velká neznámá. Studenti si úroveň obtížnosti zvolili už při přihláškách v červnu.

Samotné testování 95 400 přihlášených studentů proběhne od pondělí 11. do čtvrtka 14. října. Žáci měli možnost přihlásit se na dvě povinné a jednu nepovinnou zkoušku.

Většina si vybrala jazyky, necelá polovina matematiku

Stejně jako při skutečných maturitách budou dělat zkoušky z češtiny a literatury. Jako druhý předmět si mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Generálka umožňuje vyzkoušet si všechny tři předměty. Devadesát procent studentů tak bude dělat zkoušku z jazyků, 45 procent z matematiky.

Tři čtvrtiny si v rámci generálky zvolily angličtinu, pětina němčinu a zbytek se nechá otestovat z francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny.

„Více než 15 tisíc učitelů si bude moci vyzkoušet, co obnáší funkce maturitních komisařů, zadavatelů zkoušek a hodnotitelů písemných prací,“ dodal Dobeš. Nejzazší termín pro zpřístupnění výsledků byl stanoven na 3. listopad. „Bude to 10 dnů před tím, než musí žáci podat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce 2011. V té budou muset uvést, z jakých předmětů a v jaké úrovni obtížnosti chtějí maturovat,“ řekl Zelený.

Pro odhad výsledků ostré maturity jsou podle školství výsledky zkoušek generálky jen velmi orientační.

Na facebooku vznikla skupina, která apeluje na studenty, aby generální zkoušku bojkotovali špatnými výsledky.

Podle Zeleného je protest nelogický, neboť je v zájmu studentů si testy vyzkoušet nanečisto. Takovou příležitost další ročníky mít už nebudou. Naostro budou první studenti maturovat podle jednotných testů v květnu 2011.

Trezor se otevře za přítomnosti komisaře

„Ten náš trezor s otázkami otevřeme 11. října za přítomnosti maturitního komisaře, předáme otázky vyškoleným zadavatelům, kteří potvrdí převzetí, otázky zanesou do tříd a rozdají je,“ popsal Právu ředitel pražského Gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský.

Pokud vše dopadne podle představ ministerstva, jakmile studenti testové sady vyplní, zadavatelé je vyberou a předají komisaři. „Ten musí postupovat podle schématu. Rozdělí práce na dvě části. Jednu opraví školní hodnotitelé, druhá část se naskenuje na speciálním zařízení a odešle do centra pro přípravu maturit Cermat,“ dodal Mervínský.
Zařízením byly školy vybaveny už v průběhu léta. Jde o počítač s monitorem, skener a tiskárnu. Tendr za 300 miliónů na pět let pro tuto část logistiky vyhrála firma Logica Czech Republic.

Zakázka se týká třeba i dohledového centra, které umožní sledovat elektronicky průběh zkoušek v jednotlivých školách. Odeslanou část testů opraví externí hodnotitelé, najatí Cermatem. Výsledky se uloží v datové bance.