"Studenti dávných jazyků dostávají často od laiků otázky: Jak ten jazyk zněl? A jak to víte?" přiblížil důvody pro zahájení projektu Martin Worthington z Cambridgeské univerzity, který se specializuje na babylonštinu a babylonskou literaturu.

Wortington vysvětlil, že odborníci mají velmi dobrou představu o tom, jak babylonština zněla. Vycházejí z jisté podobnosti s dalšími semitskými jazyky, zejména s hebrejštinou a s arabštinou. Vodítkem jsou také řecké a aramejské zvukové přepisy babylonských jmen.

Poslechněte si v originále Epos o Gilgamešovi a Chamurapiho zákoník

Jazykovědci vyvěsili na internet tři desítky krátkých zvukových ukázek. Namluvili úryvky z jednoho z nejstarších literárních děl světa - Eposu o Gilgamešovi. Na stránkách lze také najít namluvenou část jednoho z nejstarších právních kodexů, Chammurapiho zákoníku, chvalozpěv na bohyni Ištar nebo zaklínání, které má chránit před psím kousnutím.

Babylonské texty zůstaly zachovány na hliněných tabulkách. Klínové písmo rozluštili v 19. století evropští odborníci, což umožnilo začít tento jazyk starověké Babylonie studovat.

Jak Babyloňané ovlivnili Bibli

Babylonie byla jednou z prvních světových civilizací a její obyvatelé hrají podstatnou úlohu i v biblických textech. Někteří odborníci se například domnívají, že pyramidový chrám boha Marduka se stal inspirací pro příběh o babylonské věži.

Babylonština byla po dlouhou dobu dominantním jazykem Blízkého východu. Postupně ji ale začala nahrazovat aramejština a někdy na přelomu našeho letopočtu jazyk po dlouhém úpadku nakonec vymizel docela.