Vyplývá to z české části mezinárodního průzkumu, který v Česku uskutečnil Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Za ČR se ho zúčastnilo více než 4600 žáků ze 144 škol a více než 1600 učitelů.

„Čeští žáci podporují demokratické hodnoty zhruba ve stejné míře jako jejich vrstevníci v zahraničí, nejvíce zdůrazňují svobodu slova, právo volit a rovnost,“ říká mluvčí ÚIV Bohumila Beranová. Zájem žáků 8. ročníku se podle ní soustředí zejména na témata, která jsou jim prostorově blízká, největší zájem mají o životní prostředí a společenskou či politickou situaci v místě bydliště či v celé ČR. Malý zájem ale jeví o evropská a mezinárodní témata.

Volný čas tráví s kamarády, ale hlavně přes mobil a počítač

Průzkum také ukázal, že osmáci sice tráví volný čas zejména s kamarády, často s nimi ale nejsou v osobním kontaktu. Ten nahrazuje mobilní telefon či počítač. Čtrnáctiletí zřídka sledují zpravodajství v masových médiích, zejména zahraniční. Informace o domácím a zahraničním dění získávají především od kamarádů a od rodičů. Média přitom patří mezi „instituce“, kterým teenageři poměrně hodně důvěřují. Pro srovnání - kromě médií u nich požívají vysoké důvěry také armáda, školy, policie a soudy.

Zájmové kroužky ovlivnit mohou, rozvrh hodin ne

Sami žáci deklarují poměrně velký vliv na chod jejich školy. Domnívají se, že mohou ovlivňovat paletu zájmových aktivit nabízených školou a úpravu školních pravidel, naopak málo mohou mluvit do školního řádu či rozvrhu hodin. Částečný vliv mají v některých školách žáci na obsah a způsob výuky a používané výukové materiály.

Při hodnocení učitelů vystavili čeští žáci svým pedagogům poměrně dobré vysvědčení: většinou jsou přesvědčeni o vysoké schopnosti učitelů naslouchat jim a pomoci v případě potřeby.