"Do budoucna bychom chtěli rozvíjet výuku oboru lodní dopravy. Ta má právě v Děčíně velkou tradici," řekl Svítek.

Rektor ČVUT Václav Havlíček klade velký důraz na podporu stávajících a zřizování nových regionálních pracovišť školy. "Chceme-li, aby si ČVUT udrželo pozici nejlepší technické univerzity v naší zemi, potřebujeme především kvalitní uchazeče o studium," řekl.

Škola potřebuje nové studenty z regionů

Připomněl, že 60 procent studentů v prvním ročníku ČVUT v Praze pochází z Prahy nebo Středočeského kraje. V průběhu studia se jejich počet vůči studentům z ostatních regionů sníží na polovinu. "K tomu, abychom získávali nové kvalitní uchazeče, musíme se obracet na regiony. Středočeský kraj a Praha jsou vyčerpané," dodal Havlíček. Další regionální odbočky má ČVUT v Sezimově Ústí, Telči a nově i v Trutnově.

Založení vysokoškolského pracoviště v Děčíně podporovaly místní a regionální iniciativy již od roku 1990. Na podzim roku 1994 vznikl společný záměr Fakulty dopravní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a Okresního a Městského úřadu v Děčíně. V roce 1995 město přidělilo 20 miliónů korun na zahájení činnosti vysokoškolského pracoviště a rekonstrukci barokní zámecké sýpky na vysokoškolskou kolej.

Na děčínském pracovišti mají studenti možnost se přihlásit do bakalářských oborů Dopravní systémy a technika a Management a ekonomika dopravy a komunikací, který je možné studovat i v kombinované formě. V letošním prvním ročníku studuje 65 prezenčních studentů a 37 kombinovaných.