Fořt je pravidelným účastníkem české astronomické olympiády. Zvítězil v ní v letech 2008 a 2009. V roce 2008 získal na Mezinárodní astronomické olympiádě (IAO) v italském Terstu bronzovou medaili.

Astronomickou olympiádu v České republice pořádá Česká astronomická společnost. Mohou se přihlásit žáci 6. až 9. ročníků základních škol a prvních dvou ročníků škol středních. O soutěž je značný zájem. Hlásí se do ní tisíce žáků a studentů ze stovek škol. V minulých ročnících Astronomické olympiády se školního kola účastnilo 4000 až 5000 žáků ze stovek škol.