Mojžíšem vedený zástup totiž prchal spíše severovýchodem Nilské delty, oblastí, která se označovala jako Moře rákosu a až později byla zkomolena na Rudé moře. V oblasti na východním okraji nilské delty bylo skutečně území, kde se mohlo rozestupovat moře vlivem silného větru, což odpovídá bibli.

"Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny," praví se v knize Exodus.

Počítačový model vyšel z biblických údajů

„Simulace vycházela z údajů knihy Exodus,“ uvedl Carl Drews, vedoucí projektu, jehož závěry byly zveřejněny v odborném časopise PLoS ONE. Drews s kolegy zrekonstruoval poměry v krajině, jaké existovaly před třemi tisíci lety, kdy měl útěk z Egypta proběhnout. Šlo především o reliéf krajiny a průběh pobřeží Středozemního moře. „Zcela v souladu s fyzikálními zákony mohl vítr zatlačit vody a po jeho utišení se voda rychle vrátila zpět.“

Drews s kolegy našli vhodnou oblast na pobřeží blíž Středozemního moře u jezera Tanis, kde by slabší vítr o rychlosti 101 km/h, vanoucí po 12 hodin vytlačil vody až do hloubky necelých dvou metrů a odhalil tak ploché dno laguny na čtyři hodiny, kdy by se v nalezené lokalitě vytvořil tři až čtyři kilometry dlouhý průchod, široký necelých pět kilometrů. V okamžiku, kdy by se vítr utišil, přílivová vlna by smetla kohokoli, kdo by se na obnaženém dně nacházel.

Rudé moře vyloučili již dříve Rusové

Archeologové a egyptologové se čas od času již v minulosti pokoušeli ověřit, zda se biblické události mohly odehrát přibližně ve formě, v jaké byly popsány. Mnoho přímých důkazů však nenašli. Zvláště s rozestoupením moře si nevěděli rady, ačkoli se objevovaly různé teorie zahrnující tsunami, to však udeří náhle a postupné rozestoupení vod pomocí větru vanoucího celou noc by nepřicházelo v úvahu.

S myšlenkou větrného vytlačení vod u břehů moře přišli již dříve dva ruští vědci Naum Voltzinger a Alexej Androsov, jenže ti se soustředili na oblast přiléhající k Rudému moři a spočítali, že by musel vát vítr o síle hurikánu. Navíc by neposkytl dost času pro přechod zástupu lidí a nebo naopak dostatečnou hloubku, která by po zalití pohřbila vojsko pronásledovatelů jedoucí na válečných vozech.