Na dvou elektrotechnických fakultách VUT byl v roce 1996 založen klub absolventů a přátel těchto fakult. Kromě jiných akcí si do svého poslání vytkl i pořádání srazů jejich absolventů.

Letos uplyne 50 let od promoce prvních absolventů z roku 1960 na fakultě, která byla zřízena rozdělením fakulty energetické v roce 1959. Ještě na elektrotechnické oddělení energetické fakulty (EF, která byla zřízena v roce 1956) přešlo k 1. září v roce 1958 48 studentů z vojensko průmyslového oboru spojovací fakulty Vojenské akademie. Tito studenti byli rozděleni do dvou skupin, a to na obor radiotechniky a obor linkové techniky.

Výuku zajišťovali částečně pedagogičtí pracovníci, kteří přešli z Vojenské akademie, ale i profesoři, kteří zůstali na starém pracovišti i externisté z průmyslu. Děkanem fakulty po jejím zřízení v roce 1959 byl jmenován profesor Jan Kalendovský, který řídil i katedru radiotechniky, a katedru linkové techniky spravoval profesor Julius Strnad. Ten z Vojenské akademie přešel na nový Ústav přístrojové techniky Akademie věd, který sám založil.