Letošní hodnocení, které se uskutečnilo už pošesté, přineslo pro VŠE a jmenovitě pro Fakultu podnikohospodářskou dvojnásobný úspěch.

Druhým úspěchem je druhé místo Společný evropský mezinárodní program CEMS Masters in International Management (CEMS MIM), na jehož výuce se podílí i VŠE, totiž obsadil druhé místo. CEMS MIM byl tak potvrzen jako excelentní program aliance špičkových škol (členských škol CEMS) ve vzdělávání v oblasti managementu.

Evropa, Taiwan i Čína

Ratingu se zúčastnily především evropské university a business školy, ale i university z Taiwanu a Číny. Data jsou získávána ze dvou hlavních zdrojů, a to od samotných universit a současně od jejich absolventů, kteří graduovali před třemi lety, měli tedy již možnost prokázat svou odbornou způsobilost.

Kritéria byla kombinací faktorů zahrnujících pracovní pozici a její růst v období tří let od ukončení studia, platové zařazení, dále pak charakteristiky hodnotící úroveň internacionalizace na fakultě, jako např. mezinárodní rozměr výuky, rozsah výuky v cizích jazycích, podíl zahraničních studentů, kvalifikační úroveň vyučujících a úroveň studijních programů. Kritériem je i zastoupení žen mezi vyučujícími, ve vědecké radě a mezi studenty.