Projekt EGI-InSPIRE propojí kapacitu stolních počítačů, která by jinak nebyla využita, a poskytne tak výzkumným pracovníkům provozní kapacitu potřebnou pro řešení složitých problémů týkajících se životního prostředí, energetiky nebo zdravotnictví. Komise na něj přispěje během čtyř let částkou 25 miliónů EUR.

EGI – největší společná produkční gridová infrastruktura pro e-Science, která kdy byla vytvořena, umožní týmům výzkumných pracovníků v různých zeměpisných oblastech pracovat na jednom problému, jako by byli ve stejné laboratoři. Posilování výzkumných infrastruktur, jakou je EGI, tvoří součást digitální agendy pro Evropu – strategie Komise na maximalizaci sociálního a hospodářského potenciálu informačních a komunikačních technologií.

Superpočítače, nebo nevyužité procesorové cykly běžných PC?

Obrovskou provozní kapacitu potřebnou při výzkumu změny klimatu a ve zdravotnictví lze získat buď pomocí superpočítačů, které jsou poskytovány v rámci iniciativy PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Partnerství pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě, viz IP/10/706), nebo využitím kapacity tisíců jinak nečinných stolních počítačů propojených přes vysokorychlostní komunikační sítě.

V průměru je stolní počítač v nečinnosti přibližně 60 až 85 % času. Sítě jako EGI rozdělují výpočetní úkony zahrnující velký objem dat mezi provozní kapacity mnoha tisíců samostatných stolních počítačů, a produktivně tak využívají jejich nevyužité procesorové cykly.

Do předchůdce projektu EGI se zapojilo 13 000 výzkumníků

Předchůdce EGI – projekt Enabling Grid for eScience – obdržel od EU během 8 let finanční prostředky ve výši 100 milionů EUR a v současné době ho využívá 13 000 výzkumných pracovníků. Tento projekt pomáhá kupříkladu fyzikům pracujícím se zařízením Large Hadron Collider (urychlovač částic) ve Švýcarsku studovat nejmenší známé částice nebo biologům a vědcům při vývoji nových léků na choroby, jako je ptačí chřipka či malárie.

Koordinaci EGI bude zajišťovat organizace EGI.eu se sídlem v Amsterdamu, založená v únoru 2010. Aby byla zaručena dlouhodobá dostupnost infrastruktury EGI, budou ji společně provozovat a dále rozvíjet organizace EGI.eu a zástupci národních gridových iniciativ.

Další informace týkající se EGI naleznete zde.