Projekt soutěže byl vyhlášen v květnu letošního roku. Každoročně se budou vyhodnocovat  nejlepší příklady spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. „Dobře si uvědomujeme, že spolupráci firem s vysokými školami, aplikovanému výzkumu, transferu technologií a souvisejícím oblastem by mělo být věnováno mnohem více pozornosti. Za jednu z klíčových oblastí pro další rozvoj považujeme právě podporu spolupráce terciárního vzdělávání se soukromou sférou,“ uvádí ke spolupráci AFI a AmChamu Weston Stacey, výkonný ředitel AmCham.

Do prvního ročníku soutěže o ocenění Nejlepší spolupráce roku bylo přihlášeno 24 projektů z celkem 12 vysokých škol a 27 podniků.

„Česká republika byla vždy vnímána jako investorská destinace s kvalitní a vzdělanou pracovní silou. V poslední době ale slýcháme od stále více firem, že se potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Atraktivita technických oborů klesá a naším cílem je tento trend změnit. Podporu rozvoje spolupráce soukromého sektoru se školami v oblasti vědy a výzkumu vnímáme jako jednu z možných cest.“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice.

Hodnotící komise složená ze zástupců akademických a vědeckých institucí, aplikační sféry, AmCham, AFI, ministerstev průmyslu a obchodu a školství, CzechInvestu a Technologické agentury ČR zohledňovala při výběru vítězných projektů především faktory jako rozsah a dopad výstupu projektu, jeho finanční objem, průběh vzájemné spolupráce včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého subjektu na aktivním řešení úlohy a samozřejmě přínosy projektu i jeho regionální či mezinárodní dopad.