„Univerzitní mateřská škola letos uvítá padesát dětí studentů a zaměstnanců ČVUT. Děti budou rozděleny do třech věkově smíšených tříd, bude na ně dohlížet pět učitelek a jedna zdravotní sestra. Dětem se dostane vzdělání v závislosti na jejich individuálních schopnostech. Mimo běžnou nabídku činností pro předškolní vzdělávání nabídneme dětem program Zdravá abeceda, metodiku Mensa NTC Learning a možnost pracovat v několika centrech aktivit podle jejich zájmu. Mateřská škola bude otevřena denně od sedmi do sedmnácti hodin,“ říká její ředitelka Martina Hovorková.

Co čeká děti techniků a techniček? Technika

V rámci předškolního vzdělávání jsou pro děti připraveny kroužky angličtiny, rozvoje rozumových schopností s hudebním i výtvarným zaměřením. Budou seznamovány s přírodou, zdravým životním stylem a samozřejmě s technikou pomocí jednoduchých pokusů. Prostor v jejich denním programu bude vyhrazen také pro zpívání, malování, cvičení, básničky, pohádky a povídání. Na typ kroužků a aktivity dětí budou mít vliv také rodiče dětí. Prostředí MŠ je tvořeno tak, aby bylo pro děti podnětné, ale zároveň poskytovalo větší ochranu jejich zdraví. K tomu byla zvolena speciální podlahová krytina, která zabraňuje množení roztočů. Stěny tříd jsou pokryty nanonátěry, které snižují výskyt bakterií a virů ve vzduchu.

„Cílem mateřské školy ČVUT je umožnit jejím zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené a studentům dostudování i v případě založení rodiny v průběhu studia,” shrnuje výhody školky rektor ČVUT profesor Václav Havlíček. “Další velkou výhodou je menší počet dětí připadajících na jednoho pedagoga. Vytvoří se tak přívětivější prostředí pro dítě a vznikne bližší kontakt s učitelkou. V neposlední řadě můžeme děti seznamovat s technikou od útlého věku, takže ji budou brát jako přirozenou součást života.”

První rok školky bude zdarma

Do budoucna se plánuje i spolupráce s firmami, jako je například IBM, které již přislíbilo věnovat školce dětský výukový počítač. „Pro letošní rok je školka pro děti zdarma,“ doplňuje ředitelka Hovorková.

Myšlenka vlastní universitní školky vznikla v roce 2008. „Na otázku, zda by studenti a zaměstnanci ČVUT měli o školku zájem, odpověděla celoškolská anketa, které se zúčastnilo asi 800 respondentů,“ tvrdí Jana Kaliková z Fakulty dopravní ČVUT, která u zrodu projektu stála. Ve prospěch školky se podle ní vyjádřilo 98,4% zúčastněných zaměstnanců a 89,3% zúčastněných studentů.

V Olomouci plánují fakultní školky, zatím nezískali peníze

O podobný projekt se pokoušela i Univerzita Palackého v Olomouci. Její filosofická fakulta ale zatím musí plány na vybudování fakultní mateřské školy odložit. "Fakultě se nepodařilo získat zhruba sedmimilionovou dotaci z evropských zdrojů, vlastní peníze na mateřinku nemá," řekl ČTK proděkan fakulty Petr Bilík. Mateřinku už naopak připravují společně Pedagogická a Přírodovědecká fakulta UP.

"Budeme se snažit projekt uplatnit jiným způsobem a na evropskou dotaci dosáhnout. Nyní zjišťujeme možnosti. Teď se alespoň snažíme najít způsob jak zajistit pro naše zaměstnance hlídání jejich dětí externisty. Například bychom jim mohli přispívat ze sociálního fondu," uvedl Bilík.

Fakulta chtěla zahájit činnost nové mateřské školy již příští rok v březnu, počítala v ní s umístěním asi 25 dětí.

Pedagogická a přírodovědecká fakulta uvedou mateřinku do provozu v únoru 2012 a měla by sloužit zaměstnancům všech fakult. Předškolní zařízení bude poskytovat nadstandardní služby spojené s logopedickým, pedagogicko-psychologickým poradenstvím, případně jazykovým vzděláváním. "Tyto oblasti zaštítí odborní pedagogičtí pracovníci přímo z univerzity," uvedla Věra Benešová z pedagogické fakulty. Mateřinka bude mít kapacitu 48 míst. Projekt počítá i se zřízením klubu pro předškoláky, kam by mohli rodiče vyučující na univerzitě děti umísťovat nepravidelně.