Pro studenty bude připraveno 35 nových stáží, které se uskuteční od 1. října 2010 do ledna 2012. Při plnění odborných úkolů je povedou vědečtí pracovníci ústavů Akademie věd a pracovišť vysokých škol. Podrobné informace, jak se do projektu zapojit zájemci naleznou na webových stránkách projektu.

Ukončené stáže z prvních kol přinášejí podle Kopeckého první výsledky. Studenti z nich připravují vědecké práce, se kterými se účastní celostátní soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Ti nejúspěšnější dostanou příležitost výsledky svých výzkumů představit v mezinárodních studentských soutěžích.

Nadšení z mnohdy oboustranně přínosné práce nechybí ani školitelům. Lektor Aleš Vítek, který spolupracoval se studentem Miroslavem Rapčákem na tématu Vlastnosti molekulových a atomových klastrů - počítačové modelování, je přesvědčen, že by se přírodní vědy neměly učit zpaměti. Studenti by měli být vedeni především k jejich pochopení a to se podle něj plně daří v takových projektech, jako je Otevřená věda.

Motivuje podle něj nejen studenty, ale i vědce, aby měli zájem mladé talenty vést a rozvíjet.
Na projektu Otevřená věda II spolupracuje Středisko společných činností Akademie věd s 19 akademickými ústavy a osmi českými univerzitami. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.