Digitální technologie radikálním způsobem změnily náš přístup ke znalostem a informacím, a to zejména ve vědeckých oblastech, jako je astronomie nebo klimatologie, které se spoléhají na kvantitativní analýzu velkých souborů dat v průběhu dlouhých období.

Za tu dobu se ale technologie pro zaznamenávání dat posunuly od děrných štítků přes magnetické pásky až po tzv. „cloud computing“, tedy poskytování výpočetních zdrojů jako služby prostřednictvím internetu na obrovských serverech.

Proto Evropská unie financovala projekt, jehož cílem bylo zajistit uchování digitálně uložených dat, přístup k nim a jejich srozumitelnost na neomezenou dobu. Na výzkumném programu CASPAR („Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval“ – uchování, dostupnost a vyhledávání kulturních, uměleckých a vědeckých poznatků) se podíleli vědci z České republiky, Francie, Itálie, Izraele, Řecka a Velké Británie. Jeho výsledky jsou nyní dispozici v podobě otevřeného softwaru.

Přijít o digitální informace je jako přijít o rodinné fotografie

„Digitální informace jsou nesmírně citlivé a také nesmírně hodnotné. Každý z nás, kdo přišel o přístup k rodinným fotografiím nebo starým dokumentům, pochopí, jak frustrující je práce s nekompatibilními technologiemi. Jsem velmi potěšena možnostmi, které nabízejí nástroje a techniky programu CASPAR k zajištění stálé kvality a dostupnosti hodnotných dat v budoucnosti,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.

Tato činnost doplňuje iniciativy, jako je např. Evropská digitální knihovna Europeana. Náklady na tento projekt v rámci programu Evropské komise pro financování výzkumu (šestého rámcového programu 2001–2006) dosáhly 15 miliónů EUR, přičemž Evropská unie přispěla částkou 8,8 miliónu EUR.

Otevřený software CASPAR je k dispozici ke stažení zdarma a k dalšímu použití v komerčních aplikacích. Podrobnější informace o programu CASPAR naleznete zde.