„Náš výzkum má připravit cestu, aby se atmosférická elektřina stala alternativním zdrojem energie budoucnosti,“ řekl podle serveru ScienceDaily vedoucí výzkumu Fernando Galembeck, který si slibuje, že podobně jako fotovoltaické články by nové panely osvobodily domácnosti od placení účtů za elektřinu.

Galembeckův výzkum je zaměřen na podrobné popsání vzniku a šíření elektřiny v atmosféře. „Budeme moci navíc zabránit zbytečným obětem a škodám, které blesky způsobují,“ uvedl Galembeck, podle kterého blesky každoročně způsobují po celém světě tisíce úmrtí a mnohamiliónové škody.

Výzkum oživuje starou myšlenku geniálního vynálezce srbského původu Nikoly Tesly. Ovšem až do nynějška vědci neznali přesný proces, jak elektřina při kondenzaci vodních par na prachových částečkách nejen vzniká, ale především za jakých podmínek dochází k jejímu hromadění a uvolňování.

Galembeck se svým týmem laboratorně prokázal, že kapky mají při vysoké vlhkosti vlastní náboj, který jsou schopny přenášet i na další prachové částice, s nimiž přicházejí do kontaktu. "Máme jasný důkaz, že voda v atmosféře je schopná akumulovat elektrický náboj a přenášet ho. Můžeme tomu říkat hydroelektřina nebo vlhká energie,“ říká Galembeck.