„Na strojní fakultě ČVUT využíváme software GateCycle už třináct let,“ říká její děkan profesor František Hrdlička a dodává: „Byli jsme prakticky první institucí v ČR, která ho zakoupila a aplikovala do výuky.“ Dar GE podle něj díky velkému počtu licencí nejnovější verze GateCycle umožní výrazně zvýšit komfort a kvalitu výuky i vědeckých aktivit v oboru energetických systémů.

Software GateCycle umožňuje modelovat tepelné oběhy energetických systémů i odstraňovat případné problémy s jejich provozem. Posluchači fakulty si mohou osvojené teoretické poznatky bezprostředně ověřit v prostředí počítačové simulace.

Program nasimuluje provoz každé elektrárny

Pomocí programu je možné vytvářet modely paroplynových elektráren, tepelných elektráren na fosilní paliva, jaderných elektráren, kogeneračních jednotek, plynových turbín a mnoha dalších energetických systémů.

Vzhledem k tomu, že tento software používá nejen společnost GE, ale i většina předních světových výrobců a inženýrských společností, distributorů elektrické energie a vědeckých institucí po celém světě, získává výrobce programu průběžně zpětnou vazbu, díky níž je možné software neustále zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce. Software umožňuje optimalizovat výkon konkrétní elektrárny, což vede k vyšší efektivitě a využití plného potenciálu stávajících i nově projektovaných elektráren.