Takové stanovisko ředitelů základních škol vyplývá z dotazníkového šetření, které provedl Ústav pro informace ve vzdělávání v květnu letošního roku. Šetření bylo zaměřeno na výuku dalšího cizího jazyka a na vliv žáků na chod školy.

Jako další cizí jazyk (po hlavním jazyku, kterým bývá zpravidla angličtina) je nejčastěji nabízena němčina (v 87 % škol, které nějaký další cizí jazyk nabízejí) a ruština (v 38 % škol s nabídkou některého dalšího cizího jazyka). Další cizí jazyk bývá nejčastěji zařazován do rozvrhu 7.–9. ročníku základní školy, a to zpravidla po dvou vyučovacích hodinách týdně, v menším počtu případů i po třech hodinách týdně.