„V neděli jsem vydal příkaz zpracovat dotační program, který by zaplaveným školám pomohl rychle obnovit fond učebnic a učebních pomůcek. A v pondělí už byl program hotov a vyhlášen. Když jsem to teď všechno viděl na vlastní oči, vím, že spěch byl na místě. Uvažuji i o určité formě finanční pomoci zřizovatelům těch škol, jejichž budovy povodněmi nejvíce utrpěly,“ uvedl ministr.

Dotační program na zmírnění škod způsobených povodněmi, který je určen školám v celé ČR, počítá s částkou dvou až tří miliónů korun určenou na učební pomůcky a učebnice, které nebyly pojištěny. Dotace však může být použita také na odměnu zaměstnancům školy, kteří se podíleli na likvidaci povodňových škod ve škole. „Tito lidé odvedli obrovský kus obětavé práce a není pochyb, že si odměnu zaslouží,“ podotkl ministr.