Vzniká tak prototypové pracoviště pro diagnostiku rakoviny prsu, na němž se propojí multimodální snímky získané při vyšetření na mamografu, magnetickou rezonancí a jinými přístroji s údaji od pacientky. Lékaři budou moci tyto multimodální snímky porovnat a současně posoudit anamnézu pacientky a výsledky laboratorních vyšetření. Toto pracoviště bude vyzkoušeno ve vybraných nemocnicích v Německu, Velké Británii a Nizozemsku.

Nádory prsů zaviní každoročně 17 % úmrtí žen na rakovinu

Sedmnáct procent žen, které každoročně rakovině podlehnou, umírá právě na rakovinu prsu.  V současné době se boj proti tomuto druhu rakoviny soustřeďuje na její včasné odhalování.

Přes pokrok v moderní zobrazovací technice totiž patří včasná detekce a správná diagnóza rakoviny prsu stále k nedořešeným otázkám. Jsou zbytečně prováděny biopsie a nádory jsou často zjištěny až ve stádiu, kdy je úspěšná léčba mnohem obtížnější, či dokonce nemožná.

V rámci tohoto projektu jsou konkrétně vyvíjeny softwarové nástroje pro klinickou praxi, které integrují zobrazovací a kvantitativní údaje a kombinují je s profilem osoby zaměřeným na riziko výskytu rakoviny prsu, jenž je založen na genetických informacích a rodinné anamnéze.

Tříletý projekt pomáhá vytvořit společnou databázi

Mezi zobrazovací metody, které lze porovnávat, patří mamografie, tomosyntéza, magnetická rezonance, ultrazvuk 2D a 3D a pozitronová emisní mamografie. Tříletý projekt byl zahájen v roce 2008. Poskytuje vědcům, klinickým lékařům i počítačovým odborníkům možnost spolupráce při shromažďování všech existujících údajů o pacientce do jedné společné databáze.

Projekt HAMAM navazuje na dva jiné projekty financované EU – projekty SCREEN a SCREEN-TRIAL. Tyto projekty znamenaly pro diagnostiku rakoviny prsu  v Evropě velký pokrok, díky němuž je dnes Evropa na světové špičce, pokud jde o diagnostické systémy pro digitální mamografii.

Více informací o projektu HAMAM naleznete zde.