Věda by tedy měla dostávat více peněz, než předpokládal dosud platný střednědobý výhled. Příští rok by měla být částka proti platnému výhledu vyšší asi o 1,77 miliardy korun a v dalších dvou letech shodně o 1,79 miliardy korun. Zvýšení vychází ze závazků schválených vládou, uvádí důvodová zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Vláda se v minulosti zavázala například k tomu, že se bude snažit nesnižovat podíl peněz pro Akademii věd. Akademie by měla na institucionální výdaje dostávat v následujících třech letech asi 4,57 miliardy korun, podobně jako letos. Měly by se ale snižovat částky na účelové výdaje. Příští rok by měly být asi 420 miliónů korun, v roce 2013 by měly klesnout na 39 miliónů.

Klíčovým rozporem návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj je podle předkládací zprávy námitka ministerstva financí. Ministerstvo chce umožnit vyšší výdaje proti platnému výhledu za podmínky, že budou kryty z jiných výdajů ministerstva školství. Rada je proti.

Více peněz na výzkum a vývoj by chtěla některá ministerstva. Například ministerstvo průmyslu by chtělo pro léta 2012 a 2013 celkem další dvě miliardy, ministerstvo zemědělství 58 miliónů korun na každý rok z let 2011 až 2013 a ministerstvo zahraničí 50 miliónů pro příští rok. Vládní rada s požadavky ministerstev nesouhlasí kvůli prohloubení schodků výdajů na vědu a výzkum.