Ministerstvo chce šetřit průřezově, škrty se mají týkat i vědy a výzkumu a programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Ušetřit se má také 250 miliónů za učebnice a pomůcky, naopak na platy učitelů včetně odměn Dobeš sahat nechce.

Ministerstvo financí chtělo po resortu školství zavázat letošní výdaje ve výši tří miliard korun. Jsou to peníze, které dostalo školství přiděleno, ale nesmí je zatím utratit. Dobeš prohlásil, že je schopen letos uspořit nejvýš 1,5 miliardy korun, nechce totiž snižovat platy učitelů. Připomněl, že rozpočet školství se už se v první polovině letošního roku krátil o 1,6 miliardy korun.

S rektory bude ministr teprve jednat

"Částka 1,5 (miliardy korun) je rozdělena mezi regionální školství, vědu a výzkum, vysoké školy a škrtáme všechny investice. Takže... takovou pětinu té částky, tak to je zhruba dopad na vysoké školy," řekl Dobeš. S rektory má ministr o úsporách teprve jednat.

"Nechtěl bych říct, že to akceptujeme, nemohu mluvit za všechny, ale je to dobrý základ pro jednání," uvedl Havlíček. "Pokud je to (úspory) rozpočteno rovnoměrně na všechny kapitoly, tak je to pro nás velmi nepříjemné, ale asi se s tím budeme muset smířit," dodal.

Původní zprávy hovořily o tom, že vysokých škol a výzkumu se má týkat podstatná část škrtů. Šetření v letošním roce v řádu 1,5 miliardy by bylo podle Havlíčka prakticky nemožné, vznikla by "katastrofická situace". V letech dalších by to prý znamenalo vážné ohrožení konkurenceschopnosti českých vysokých škol na evropském vzdělávacím trhu.

VŠ by potřebovaly o miliardu víc

Letos vysoké školy hospodařily podle Havlíčka s rozpočtem kolem 24 miliard korun. Z toho něco přes 21 miliard šlo na provozní výdaje, investiční výdaje činily víc než 2,5 miliardy korun. VŠ by potřebovaly na příští rok zhruba o miliardu korun víc než letos, odhadl.

"Z minulých let chybí řádově několik miliard, protože v posledních třech letech docházelo k neustálému snižování peněz na jednoho studenta," prohlásil Havlíček. "Snížení reálných výdajů na jednoho vysokoškolského studenta za poslední čtyři nebo pět let představuje více než 25 procent," upozornil.

Dobeš také zdůraznil, že vysoké školství musí projít nutnou reformou. Ministerstvo chce více rozdělovat peníze vysokým školám podle kvality. Hodnotit se má věda a výzkum, mobilita studentů, počty profesorů a docentů a další. Nyní jde podle Dobeše 90 procent peněz na kvantitu a deset na kvalitu, rozdíl by se měl ještě zvýraznit, sdělil.