Ministerstvo chybovalo v zadání zakázky v hodnotícím kritériu, které se týkalo kvality, rozsahu a úplnosti nabízených služeb. Pomocná hodnotící kritéria si totiž ministerstvo určovalo až při hodnocení nabídek.

"Uchazeči se ze zadávací dokumentace nedozvěděli údaje, které byly pro hodnocení nabídek rozhodující," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Hodnocení nabídek je podle něj klíčovým prvkem procesu přidělení veřejné zakázky. V zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení měl zadavatel podle úřadu uchazečům sdělit, co konkrétně požaduje a co bude v rámci přezkoumávaného kritéria hodnotit. Uchazeči by tak získali informace o preferencích zadavatele již ze zadávací dokumentace a mohli svoje nabídky sestavit tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho požadavkům.

Dalším nedostatkem byl fakt, že jedním z podkritérií hodnocení byl certifikát kvality ISO. Tato položka však měla náležet k technickým kvalifikačním předpokladům, nikoliv k hodnotícím kritériím. Vítězem tendru se stalo sdružení advokátů Holec, Zuzka & Partneři.