„Naprostou většinu z nich již několik let pořádá přírodovědecká fakulta, zejména katedry matematiky a fyziky, biologie a chemie,“ říká mluvčí školy Jana Šiková. „Dalším letním školitelem na naší univerzitě je již 19 let také Ústav slovansko-germánských studií filozofické fakulty, který od poloviny do konce srpna pravidelně uskutečňuje zmíněnou letní školu češtiny pro Němce - Colloquia Ustensia,“ doplňuje mluvčí.

Srpen s matematikou a fyzikou

Na srpen připravila přírodovědecká fakulta v Janově nad Nisou od 7.–14. 8. Letní školu matematiky a fyziky pro žáky 6.–8. tříd ZŠ, kteří se nebojí těchto, pro většinu z nás, obtížných předmětů ani o prázdninách.

„Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu 30 hodin přednášek a seminářů obsahujících zajímavá témata zaměřená na některé nové poznatky matematiky a fyziky, na řešitelské dovednosti úloh z matematických a fyzikálních olympiád i podobných soutěží,“ říká Magdalena Krátká, která má spolu se svými kolegy na katedře letní školu na starosti.

Podle Krátké je důležitým kritériem při výběru přednášejících to, jak si při výkladu umějí hrát. Program školy je koncipován tak, aby v rámci přednášek, seminářů i dalších částí zůstal zároveň prostor i pro sport a zábavu. Účastníci letní školy využijí hudební nástroje i sportovní výbavu. Součástí školy bývá i noční pozorování hvězd a zajímavé fyzikální pokusy v přírodě.

Další školy matematiky a fyziky pak zahájí přírodovědecká fakulta od 22. 8. v Bedřichově u Jablonce nad Nisou. Budou to pětidenní XII. Letní škola učitelů matematiky a fyziky a sedmidenní Letní škola matematiky a fyziky pro studenty SŠ.

Letní škola učitelů matematiky a fyziky má již dvanáctiletou tradici. Na 20 hodin přednášek a seminářů je zaměřeno na nové moderní metody poznání i zajímavé didaktické přístupy a podněty. Pozornost je věnována také využití výpočetní techniky ve vyučování.

Jak vybrat masožravku 

Na konec prázdnin pak přichystala katedra biologie přírodovědecké fakulty v Ústí nad Labem zajímavou dvoudenní Letní školu. Dne 26. 8. na téma Zvířata kolem nás, den nato pod titulem Seznámení s masožravými rostlinami. Tady se děti prostřednictvím her, výtvarné tvorby i v dalších aktivizačních metodách dozví více o živočišné říši.

Dana Řeháková z katedry biologie k seznámení s masožravými rostlinami doplňuje: „Děti se naučí, jakou vybrat vhodnou „masožravku“ pro pěstování v bytových podmínkách, a v praxi si vyzkouší, jak se o takovou rostlinu starat.“

Čeština výměnou za němčinu

„Pro naše studenty pořádá UJEP Letní jazykovou školu. Je to v rámci projektu Česko-saská vysokoškolská iniciativa, na kterém spolupracujeme s Technische Universität Chemnitz,“ uvádí Jana Šiková. Letošní „sommerschool“ proběhne od 19.8.-18.9. Třítýdenního jazykového kurzu se zúčastní 10 našich studentů v Chemnitz, němečtí studenti se naopak přijedou učit česky do Chebu.

Podle Blanky Pohajdové z PřF se letní školy účastní studenti, kteří si chtějí zlepšit znalosti německého a českého jazyka a zároveň poznat své sousedy, města Chemnitz a Cheb i jejich okolí. Na spolufinancování letní jazykové školy se podílí program Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj, Svobodný stát Sasko, Česká republika a zapojené univerzity.