Za léta svého působení LŠSS získala u mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti dobré jméno a dostává se jí uznání i mezi obdobnými letními školami v zahraničí. Svou prestiž zakládá i na vysoké úrovni kulturních a společenských akcí, které jsou její organickou součástí.

Pro začátečníky i pokročilé

Pro účastníky LŠSS je připravena specializovaná výuka češtiny jako cizího jazyka rozvržená do čtyř úrovní – od začátečníků až po pokročilé. Při výuce začátečníků a mírně pokročilých se jako zprostředkující jazyk používá angličtina, němčina, francouzština, ruština a  španělština. Pro středně pokročilé a pokročilé účastníky jsou připraveny specializované semináře z českých reálií, české literatury a kultury a konverzační semináře.

Přednášet budou i Arnošt Lustig a Ivan Klíma

Přednášky se realizují ve třech cyklech, z nichž dva jsou přednášeny česky a jeden anglicky, případně německy. Témata jsou z oblasti jazykovědy, literární vědy, historie, dějin umění, hudební vědy, politologie a dalších společenských věd a přednesou je nejen přední odborníci z Univerzity Karlovy, ale i z jiných vědeckých institucí, například z Ústavu pro jazyk český a Ústavu pro českou literaturu, Ústavu T. G. Masaryka AV ČR, z Divadelního ústavu nebo z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Se svými přednáškami se účastníkům představí i spisovatelé Arnošt Lustig a Ivan Klíma.

Letošní běh bude již dvaapadesátý v nepřerušené kontinuální řadě. Letní škola se konala v roce 1947 a v roce 1948, od roku 1958 pak již každoročně.