Vyplývá to z dlouhodobého výzkumu, který probíhá na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

„V dotazníkové akci, při které studenti Ústavu hygieny a technologie mléka zjišťují návyky spotřebitelů při zakoupení mléka v automatu a jeho konzumaci, potvrdilo převařování čerstvého mléka jen 47, 4 % dotázaných,“ uvedla přednostka ústavu profesorka Lenka Vorlová. Mléko podle ní pouze zahřeje 17,3 % spotřebitelů, 32,3 % mléko dokonce nijak tepelně neupravuje.

Všichni respondenti pak shodně uvedli, že přepravují mléko při běžné teplotě a  33 % dotázaných připustila, že jim přeprava mléka domů trvá déle jak jednu hodinu. Obdobné je to i s doporučenou dobou pro konzumaci mléka, která je limitována v doporučeních na automatu třemi dny. Na otázku kolik dní uplyne, než spotřebitel zkonzumuje nakoupené množství mléka z automatu nebo z něj připravené výrobky, odpovědělo 10,1 % dotázaných, že déle jak tři dny, 19,2 % zkonzumuje mléko tři dny od zakoupení.

Kupující však musí počítat i s tím, že mléko se v automatu doplňuje podle potřeby. Nejdéle se to sice děje po uplynutí 24 hodin, fakticky to může znamenat  prodloužení doby konzumace na čtyři dny.