ČVUT podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje zakázky protizákonně rozdělilo, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem a nedodržení adekvátního postupu výběrového řízení. To mělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky, protože okruh uchazečů byl omezen.

Rafaj zamítl rozklad podaný ČVUT. Odůvodnil to mimo jiné tím, že zákon v případě posuzování rozdělení veřejné zakázky vychází ze tří základních hledisek, kterými jsou věcná, časová a místní souvislost, píše se v tiskové zprávě úřadu. "Všechna tři hlediska byla v tomto případě naplněna," uvedl Rafaj pro ČTK. V jednom dni byly podle něj vyhlášeny obě výzvy a osloven byl v obou zadávacích řízeních shodný okruh uchazečů schopných vyrobit na zakázku všechny tři poptávané přístroje.

Podle ÚOHS rovněž ČVUT nezvolilo vhodný způsob zveřejnění výzvy k podání nabídek a oslovilo pouze čtyři firmy.

Nákup přístrojů pro ČVUT byl spolufinancován z unijních fondů. Dodavatelem se stala společnost DIGITAL PRO, která jako jediná zaslala své nabídky na základě výzev zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele dotace.

"Rozhodnutí ÚOHSu ČVUT v Praze respektuje, nicméně se domníváme, že Úřad při rozhodování nevyužil všech možných a dostupných informací v daném případě, a proto se budeme bránit proti tomuto rozhodnutí všemi právními prostředky," uvádí se v prohlášení, které vydala škola. Argumentuje zejména těmito důvody:

- po odborné stránce se nejednalo v žádném případě o úmyslné dělení zakázky,
- navíc se jednalo o opakovaná výběrová řízení, kdy do prvního i druhého kola se přihlásila pouze jedna firma,
- časová a místní souvislost byla dána odsouhlasenými etapami projektu a podmínkami řídícího orgánu, kterým je v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy.