Pokud jde o ojedinělé případy, kdy kontrola odhalí vážné nedostatky, dva takové tábory se letos objevily v Moravskoslezském kraji. Jedním z nich byl pobyt na statku na Opavsku, kde podle Evy Gerykové z Krajské hygienické stanice v Ostravě trávily děti čas v katastrofálních podmínkách.

Na krátkodobé akce hygienici "nemají metr"

"Na internetu, kde je nesmírné množství nabídek, se pobyt tvářil jako výuka jízdy na koních. Ve skutečnosti to byly práce na statku, kde se děti téměř neměly kde umýt, do slova a do písmene žily mezi lejny a jízda na koni byla jen třešničkou na dortu," řekla hygienička. Na organizátory neohlášených akcí, které trvají do pěti dnů a jsou pro nejvýše 30 dětí, ale podle ní hygienici nemají "žádný metr". Podle Gerykové se tak o takových pobytech hygiena dozví od nespokojených rodičů většinou až zpětně.

Přesto i mnozí organizátoři menších a krátkodobých akcí hygieniky o pořádání tábora informují. "Je to pro ně výhodné, protože zadáváme geosouřadnice hlášených táborů do informačního systému Hasičského záchranného sboru," uvedla vedoucí odboru hygieny dětí a mládeže středočeské krajské hygienické stanice Lilian Rumlová.

Kontroluje se stravování, ubytování nebo práce zdravotníků

Drtivá většina kontrol letos zatím žádné velké nedostatky nezjistila, týká se to všech regionů. "Kontroly jsou zaměřeny zejména na zabezpečení stravování, zásobování pitnou vodou, ubytování, práci zdravotníka, případně denní režim," popsal například situaci v Plzeňském kraji vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Plzni Josef Klepáč. Drobné závady, které hygienici místy zjistili, provozovatelé tábora napravili ještě před ukončením kontroly. Šlo třeba o potřísněný oděv kuchaře nebo umístění barelů s pitnou vodou na ne zcela vhodném místě. "Nepamatuji, že bychom museli někde v kraji někdy tábor kvůli nedostatkům zakázat," uvedl Klepáč.

Podobně pozitivně se o dosavadních kontrolách vyjadřují i hygienici z dalších krajů, například z Jihomoravského. Ani tam dosud nezjistili závažnější pochybení. Podle ředitele brněnské krajské hygienické stanice Jana Marečka je tomu tak díky prevenci. Před prázdninami zdravotníci školí pořadatele táborů, jak je organizovat tak, aby se nedostali do střetu s předpisy. Každou sezonu jsou v kraji provozovatelům táborů uděleny obvykle dvě nízké pokuty. "Většinou jde o potíže v kuchyních. S organizátory táborů je ale obvykle dobrá spolupráce. Nedostatky se snaží neprodleně odstranit. Proto můžeme být při kontrolách mírní," uvedl Mareček.

Střídání teplot způsobuje angíny

Ani hygienici na jihu Čech neodhalili při prověrkách letních táborů a ve stravovacích zařízeních, jež je zásobují, závažné nedostatky. Od počátku letní sezony prověřili více než 50 zotavovacích akcí. Drobné nedostatky byly třeba ve zdravotní dokumentaci dospělých, řekla vedoucí krajského odboru hygieny dětí a mládeže Eva Štanclová. Jen v tomto kraji je nahlášeno 211 táborů, v nichž se během léta vystřídá přes 26 000 dětí. "Situace na táborech je zatím vcelku klidná, epidemiologická situace příznivá, registrujeme jen drobná poranění, přisátí klíštěte či onemocnění z přehřátí organismu v souvislosti s tropickými vedry a také občasný výskyt angín při střídaní teplot," uvedla Štanclová.

Kromě klasických táborů, kde děti i nocují, jsou nyní v kurzu i tábory příměstské, které děti navštěvují jen během dne. Je o ně velký zájem, jsou levnější. Například v Libereckém kraji jsou tak tyto akce beznadějně obsazené už dlouho dopředu. Volné místo tam mají jen když někdo onemocní nebo účast odřekne. Klasické tábory v tomtéž regionu přitom ještě nabízejí volná místa.