Američané dokazují s odvoláním na počítačové simulace, že naše hvězda mohla ve svém „mládí“ posbírat celou řadu ledových těles od jiných sluncí. Ty nyní tvoří tzv. Oortův oblak, obklopující sluneční soustavu, k němuž patří několik miliard komet a jenž sahá do vzdálenosti jednoho světelného roku od nás.

Vědci se domnívají, že Slunce vznikalo v hustém mraku plynů, z nějž se zrodilo několik set hvězd. Kolem těchto hvězd vznikl podle Levisona nejen diskovitý oblak prachu a plynů, zárodek pozdějších planet, nýbrž i mnoho malých ledových těles, komet.

Mnohé z nich byly vymrštěny ze svých soustav pod vlivem gravitačních interakcí hvězd s obřími planetami, které se formovaly okolo nich. Shluk hvězd, k němuž Slunce patřilo, se však brzy rozpadl a při této příležitosti Slunce zachytilo celý oblak „odmrštěných“ komet.

„Proces zachytávání komet byl překvapivě efektivní a vede ke vzrušující možnosti, že (Oortův) oblak obsahuje i směsici materiálů z řady hvězdných sourozenců Slunce,“ soudí i Levisonův kolega a spoluautor studie Martin Duncan z kanadské Queen’s University. Podle Levisona vzniklo více než 90 % komet v Oortove oblaku z materiálu cizích hvězd.