Ve zprávě inspekce dále uvádí, že 40 procent školek nebere důsledně ohled na individuální potřeby dětí. Rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dětí byl podporován u 64 procent školek. Ve 42 procentech školky prý nevedly děti soustavně k respektování pravidel ochrany zdraví a bezpečí. Inspektoři kontrolovali také úroveň pohybových aktivit dětí vzhledem k jejich věku. Téměř třetina dětí této úrovně nedosahovala.

Program Zdravá abeceda

Cestu k nápravě školkám nabízejí některá občanská sdružení. Například sdružení Aisis oslovuje učitele ve školkách s programem Zdravá abeceda. Školkám nabízí pomůcky, scénáře výuky, kurzy pro učitele, navíc také semináře a poradnu pro rodiče dětí.

Program je postavený na každodenních situacích ve školce, třeba na oslavě narozenin, děti se při těchto příležitostech učí o zdraví a svých potřebách zážitkem a hrou.

"Ačkoliv tomu mnozí dospělí odmítají věřit, předškolní děti si umějí vybrat správný mix pohybu a výživy," řekl metodik programu Nikola Křístek z Aisis. "Když děti nevedeme k přemýšlení nad svým zdravím už v mateřské škole, sami se připravujeme o možnost ovlivnit jejich rozhodování v době, kdy už nejsou pod tak pozorným dohledem jako v mateřské škole. Křivka nárůstu obezity na základních školách je alarmující, ale to už je jen důsledek," dodal.

Program Zdravá abeceda připravila skupina učitelů za podpory odborníků na pohyb, výživu a psychohygienu. Dosud se podařilo vyškolit přes 500 pedagogů, do konce letošního roku by se měl jejich počet zdvojnásobit.