Rozdíl v datu vzniku Země vypočítali porovnáním množství izotopů 182-hafnia, které se po několika miliónech let mění na 182-wolfram, jež se váže na kovy.

Země vznikala tzv. akrecí, srážením shluků prachu v protoplanetárním disku. Po mnoha srážkách se v budoucí Zemi začalo oddělovat žhavé kovové jádro a chladný, tuhý plášť z minerálů. Čím větší srážka byla, tím více teploty se vyvinulo a wolfram mohl pronikat do žhavého středu budoucí planety.

„Zárodek planety vznikl poměrně rychle, pak ale následovala pauza,“ vysvětlil John Rudge. Další formování Země odstartovala srážka s jiným obřím „adeptem“ na novou planetu, při níž vznikl Měsíc. Poté Země už jen vyčišťovala oblast, v níž se nachází, od drobnějších těles, a tím se šance wolframu pronikat do jádra postupně uzavírala. K tomu došlo před 4,467 miliardy lety a to je prý také „oficiální“ datum zrození Země.