Podle Bilíka se služba osvědčila během letošního festivalu Academia film Olomouc, kdy se na prohlídky denně vydával stohlavý průvod festivalových návštěvníků. Stejné nabídky budou moci v příštích dnech využít zdarma absolventi, jejich příbuzní i další hosté slavnostních promocí. "Chceme, aby naši absolventi měli možnost seznámit své blízké s městem, v němž strávili část svého života," uvedl děkan fakulty Jiří Lach.

Jedním z cílů aktivity je i posílení turistického ruchu v regionu a zesílení identifikace absolventů s vysokou školou. Právě studenti UP z celé republiky i ze zahraničí, jejich příbuzní a známí tvoří velký potenciál pro turistický marketing města Olomouce. Prohlídky se uskuteční ve třetím červencovém týdnu vždy od 15:00, zájemci se setkají na Horním náměstí.

Na Filozofické fakultě UP v uplynulém akademickém roce studovalo 5646 posluchačů a zájem o tamní obory se zvyšuje. Pro příští rok se o studium ucházelo rekordních 9520 lidí, což je nejvyšší počet v rámci celé univerzity. Fakulta přijme pouze zhruba třetinu zájemců.