„Jen velmi málo orgánů veřejné správy na světě šlo v oblasti transparentnosti financí tak daleko. Poskytujeme občanům EU snadný přístup k podrobným informacím o příjemcích našich grantů a o zadaných veřejných zakázkách. Věřím, že tato skutečnost přispěje ke zlepšení odpovědnosti a kvality při využívání prostředků EU,“ uvedl evropský komisař pro rozpočet a finanční plánování Janusz Lewandowski.

Systém finanční transparentnosti

Systém finanční transparentnosti, zavedený v roce 2008, zpřístupňuje informace o příjemcích z rozpočtových linií, které spravuje přímo Komise a její výkonné agentury. Údaje jsou přístupné prostřednictvím internetového vyhledávače s různými kritérii pro vyhledávání, např. podle země příjemce, názvu programu nebo částky.

Informace jsou převzaty z účetnictví Komise a vycházejí z finančních částek závazků v rozpočtu pro daného příjemce. Tento rok poprvé databáze obsahuje smlouvy o veřejných zakázkách Komise uzavřené pro účely jejího každodenního fungování. Do systému finanční transparentnosti lze vstoupit prostřednictvím tohoto odkazu.

Systém finanční transparentnosti poskytuje údaje přibližně o 20 % rozpočtu EU, tzn. části spravované přímo Komisí. Zbývající část rozpočtu EU spravují především vnitrostátní správní orgány a odpovědnost za zveřejnění jmen příjemců nesou ony. Obecný portál, který umožňuje přístup ke všem informacím o příjemcích finančních prostředků EU, lze nalézt na těchto internetových stránkách.