Tento „eurolist“ bude muset být nyní povinně znázorňován na balených bioproduktech, které byly vyrobeny v členských státech EU a splňují stanovené normy. Vedle označení EU bude nadále možné používat další soukromá, regionální či národní loga. Uvádění loga na nebalených a dovážených bioproduktech bude dobrovolné.

Kromě loga stanoví nová pravidla pro označování také povinnost uvádět místo, kde byly složky produktu vyprodukovány, a číselný kód subjektu, který měl na starost kontroly.

Autor vítězného návrhu loga a také autoři, kteří postoupili do nejužšího výběru, budou oceněni na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v Bruselu 19. července 2010 při příležitosti konference o budoucnosti společné zemědělské politiky pořádané 19. a 20. července.

Další informace o nových pravidlech naleznete na internetových stránkách EU věnovaných ekologickému zemědělství.