Odborníci na výživu a dietetiku hospodářských zvířat z Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno porovnávali nutriční hodnotu nejčastěji konzumovaného masa brojlerových kuřat s masem, které je v české kuchyni méně obvyklé, masem bažantím. Výsledky jejich studie ukázaly, že bažantí maso je potravina s daleko vyšší nutriční hodnotou, než je tomu u oblíbených kuřat.

Výzkum má ještě jeden výstup. Odborníci při něm rovněž zjistili, že prsní svalovina je nutričně kvalitnější než svalovina stehenní.

Jak si stojí kuřecí a bažantí brojleři

Vědci porovnávali nutriční hodnotu masa intenzivně vykrmovaných kuřat bažanta obecného (Phasianus colchicus L.) do věku 90 dnů a masa vykrmovaných brojlerových kuřat do věku 40 dnů. Poté byla v laboratořích analyzována prsní a stehenní svalovina z těchto zvířat, a to z 80 bažantích a 60 brojlerových kuřat. Při analýze vědci sledovali nutriční ukazatele důležité ve vztahu k výživě člověka. Jednalo se o obsah hrubého proteinu, tuku, popelovin, vápníku, fosforu a hořčíku v mase.

„Na základě provedených analýz bylo dokázáno, že existuje výrazný rozdíl v nutričním složení  svaloviny bažantích a brojlerových kuřat, a to jak v obsahu organických, tak i anorganických látek,“ říká profesorka Eva Straková, přednostka Ústavu výživy zootechniky a zoohygieny Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Kohoutci vám dodají víc proteinů než slepičky

„Prokázalo se, že bažantí svalovina slepiček i kohoutků obsahuje významně vyšší obsah hrubého proteinu ve srovnání se svalovinou brojlerových kuřat. U slepiček je v sušině prsní svaloviny o 5,16 %, u kohoutků o 7,95 % více hrubého proteinu než u prsní svaloviny brojlerových kuřat,“ uvádí profesorka Straková. „Naopak se ukázalo, že bažantí maso je daleko méně tučné - z hlediska obsahu tuku bažantí svalovina obsahovala vysoce významně nižší obsah tuku, a to u slepiček o 55,27 % a u kohoutků o 55,51 % ve srovnání se svalovinou brojlerových kuřat,“ doplňuje profesorka Straková.