"U dětí, které počali kouřící otcové, se objevil statisticky významně vyšší počet vrozených vad. Tyto děti měly i vyšší riziko výskytu nádorového onemocnění," řekl Lubomír Kukla z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kouření těhotných matek negativně ovlivňuje velikost plodu a psychiku žen po návratu z porodnice.

Kouření ovlivňuje negativně zdraví i po porodu. Děti kuřaček mají častější zdravotní potíže, v prvním půlroce života bylo hospitalizováno téměř dvakrát více dětí kouřících matek než nekuřaček. Mateřské mléko kuřaček navíc obsahuje třikrát více toxických látek než mléko nekuřaček. V předškolním věku se u dětí kuřáků prokázal častější výskyt poruch chování jako agresivita, hyperaktivita, impulzivnost nebo poruchy pozornosti.

Vzorek více než 5000 párů a jejich dětí sledují odborníci od jejich prenatálního růstu a budou v tom pokračovat, dokud jim nebude 19 let. Nejpozději narození účastníci průzkumu oslaví devatenáctiny v červnu 2011. Studie je jedinečná svým záběrem - od počátku probíhá v šesti evropských zemích a sleduje život zhruba 40 000 dětí.