"Převod vlastnictví do katastru je v běhu," dodal Průša. Obě strany transakce se dohodly na pěti splátkách v následujících pěti letech, rovnoměrně vždy do konce ledna následujícího roku.

Statické zkoušky potvrdily, že studenti se do poslucháren vejdou

Cenu za budovu určily podle kvestora ZČU Antonína Bulína tři znalecké posudky. "Vzniknou tam dvě velkokapacitní posluchárny pro 250 a 150 studentů. Statické posudky potvrdily, že se tam vejdou," dodal. Náklady na stavební úpravy, které potrvají do zahájení akademického roku 2011/2012, budou zhruba 30 miliónů korun. Fakulta ekonomická se tam nastěhuje až v roce 2011. Zhruba 2300 studentů obou fakult, z nichž bude přibližně třetina zdravotníků, se tam podle Průši vejde.

V budově už sídlí dvě katedry fakulty zdravotnických studií a část Ústavu umění a designu, který by měl mít od roku 2014 novou budovu v univerzitním kampusu na Zeleném trojúhelníku. Zdravotnická fakulta učila dosud výhradně v pronajatých budovách; nyní má 700 studentů a stále se rozšiřuje. Fakulta ekonomická, která má v Plzni a Chebu 2500 studentů, vyučuje v Plzni v památkovém objektu bývalého ústavu šlechtičen. Soustředěním fakult se má výrazně zvýšit efektivita výuky.

Objekt v Tylově ulici poblíž centra, opravený před 14 lety, má slušnou dopravní obslužnost, velké parkoviště a je vedle autobusového nádraží. Holding už ho nevyužívá. Ještě v 80. letech 20. století měla Škodovka 40 000 lidí, nyní necelých 3000.

Bývalé sídlo KSČ univerzita odmítla

ZČU ještě zvažovala přesunout fakulty do budovy bývalého krajského výboru KSČ na Americké třídě, kterou město nabízí za 60 až 70 miliónů korun. Univerzita ji nakonec odmítla, protože jsou tam malé místnosti, popraskaná potrubí a špatně se tam parkuje. O ředitelství Škody mělo ještě loni zájem město Plzeň, které na ní ale potřebovalo přistavět dvě patra, což statici údajně vyhodnotili jako nemožné.