Soutěž, v níž se předkládaly návrhy loga pro Evropské středisko pro sledování padělání a pirátství, nebo plakáty, krátké filmy, hry a jiné materiály o padělatelství a pirátství, vzešla z podnětu Evropského parlamentu a Evropské komise. Ceny vítězům předali komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier a poslanci Evropského parlamentu.

„Jsem rád, že mladá generace projevila velký zájem o účast v této soutěži. Každý, bez ohledu na věk, může přispět k boji proti obchodu s padělky a pirátským zbožím, jež ohrožuje naši bezpečnost a lidské zdraví i stav hospodářství. Je nesmírně důležité, abychom společně rozvíjeli iniciativy, jako je tato, jež nám pomohou bojovat s tímto škodlivým jevem. Lepší informovanost a výchova mládeže, pokud jde o nebezpečí plynoucí z nakupování a užívání padělaných výrobků, mají zásadní význam,“ uvedl komisař Barnier.

Soutěž Pravé padělky, zaměřená na žáky ve věku od 10 do 15 let, probíhala po celé EU od března do června 2010. Mladí lidé v Evropě dostali příležitost vytvořit plakáty, krátké videonahrávky, hry, komiksy a další vzdělávací materiály, které poukazují na důsledky padělatelství a pirátství. Účastníci mohli rovněž navrhnout vítězné logo Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství. Sešly se stovky návrhů z celé Evropy, z nichž nezávislá porota vybrala ty nejlepší.

Padělání a pirátství se rozmáhá v celé v EU

"Po slavnostním předávání jsme se šly podívat na výstavu ostatních prací a ukázky padělků. Nikdy by nás nenapadlo, co všechno se dá padělat," říká Hedvika Schwarzová.
"Díky soutěži jsme si uvědomili velký problém padělání a stahování produktů. Tím, že koupíme padělanou věc podporujeme pirátství. Poškozená firma musí pak propouštět své zaměstnance. Koupě také podporuje dětskou práci."

V uplynulých deseti letech se rozmach padělání a pirátství stal jedním z nejškodlivějších problémů, s nimiž se potýká světový obchod. Před dvaceti lety bylo možné padělatelství považovat za problém, který se týkal hlavně výrobců módního oblečení, hodinek a drahých kabelek. V současné době však padělatelé rozšířili svou produkci nejen na napodobeniny elektrických spotřebičů, automobilových součástek a hraček, ale i na léky.

Podle nejnovějších údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se odhaduje, že objem mezinárodního obchodu s padělky a pirátským zbožím dosáhl v roce 2007 částky 250 miliard USD. V roce 2008 celní orgány v EU zadržely více než 178 miliónů padělků a napodobenin. Pro srovnání – v roce 2007 to bylo 79 miliónů padělků. Počet případů, v nichž zasahovaly celní orgány, v průběhu šesti let po sobě stoupal.