„Nejvíce zahraničních studentů - 84 - přitom eviduje Pedagogická fakulta. O polovinu méně jich studuje například na Fakultě umění a designu, Fakultě sociálně ekonomické, Fakultě životního prostředí a dalších součástech,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

„Zahraniční studenti u nás studují jak v českých studijních programech, do nichž se zapisují po úspěšném vykonání zkoušky z češtiny, tak v programech vyučovaných v angličtině nebo němčině, “ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Nejvíce cizinců studujících v angličtině eviduje Fakulta umění a designu. V angličtině ovšem studují i ti, kteří přijíždějí pouze na výměnné studijní pobyty, zpravidla v rámci programu Evropské unie Erasmus. [celá zpráva]

O nové studenty se po příjezdu starají tutoři 

Servis, který škola studujícím cizincům poskytuje, popisuje prorektorka pro vnější vztahy Helena Vomáčková: „Na univerzitě fungují tzv. tutoři, kteří se o naše cizince starají bezprostředně po jejich příjezdu. Seznámí je s praktickými podmínkami každodenního univerzitního života, jako jsou městská doprava, možnosti stravování, ubytování, termíny plateb, dále je informují o klíčových osobách na příslušných katedrách, doprovází je na studijní oddělení, kde se zakládá jejich studijní agenda, a v neposlední řadě je seznámí s univerzitním městem.“

Jazykové bariéry padají nejsnáz v baru

Samotní zahraniční studenti považují systém tutorství za opravdu dobrou věc pro rychlé začlenění se do studentské komunity a zorientování v základních administrativních úkonech. „Když jsem na UJEP přijel, hned první den zaklepali na naše kolejní dveře tři studenti oboru Obchodní ruština s tím, že jsou našimi tutory a jdou se námi seznámit. Hned se, samozřejmé, šlo do vysokoškolského baru ‚smývat‘ jazykové bariéry. Jsou dodnes mými nejlepšími přáteli v Čechách,“ vzpomíná Egor Sidorov, bývalý zahraniční student z Vladimiru, dnes již akademický pracovník univerzity.

Mezi nejčetnější skupinu zde studujících cizích státních příslušníků patří právě  studenti z Ruské federace, početně jsou zastoupeni i Slováci a Ukrajinci. Studují zde však i mladí lidé ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska či ze Spojených států amerických, kteří patří mezi tzv. platící studenty v cizojazyčně vyučovaných studijních programech.