Pouze odpovědně investované peníze, které mají jasný cíl, jsou dobře použité. Ekonomická krize potvrdila, že je potřeba změnit přístup i myšlení. Stát se musí chovat jako zodpovědný manažer, který účelně vynakládá peníze tak, aby měly co největší přínos. Podpora vědy a vzdělání je prvořadým krokem k opětovnému nastartování české společnosti a ekonomiky. Českému školství chybí vnitřní motivace, protože lidé z této oblasti nemají jasnou perspektivu uznávané profese.

Česká republika je poněkud pozadu v současných světových trendech v oblasti vědy a výzkumu. Zatímco v zahraničí už několik let spolupracují firmy s univerzitami, u nás se tento způsob teprve probouzí. Investice do vzdělání a inovací je tou nejlepší z hlediska dlouhodobého vývoje. Musíme ale počítat s delší dobou návratnosti.

Akademická veřejnost už dlouhou dobu volá po změně v přerozdělování financí na vědu. Jako ekonom musím konstatovat, že pokud nezačneme hlídat efektivitu vynakládání peněz a budeme je dávat tam, kde nejsou žádné výsledky, budou chybět v oblastech, kde jsou potřeba. Je to jednoduchá matematika.