„Pro letošní rok jsme vypsali 15 témat pro diplomové práce,“ říká Radek Vošta, personální ředitel TPCA. „Spolupráce se školami se však neomezuje pouze na stáže a diplomové práce. Pro žáky posledních ročníků základních škol pořádáme komentované prohlídky továrny,“ doplnil nabídku pro školy Radek Vošta. TPCA úzce spolupracuje i se středními školami v regionu. Například s SPŠ Kolín připravila projekt inovace vzdělávacího plánu, který byl podpořen i z fondů Evropské unie.

TPCA podporuje technické vzdělávání i finančně. Prostřednictvím grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko věnovala na vybavení odborných škol v regionu již více než dva milióny korun. Na půdě Sdružení automobilového průmyslu pak iniciovala spuštění portálu propagujícího technické obory Auta nás baví.cz.

Odborné stáže v TPCA

Odborné půlroční stáže je možné realizovat ve dvou cyklech. Zájemci o stáž v TPCA projdou standardním výběrovým řízením a pokud uspějí před výběrovou komisí složenou z manažerů firmy, získají nabídku na placenou stáž v předem definovaném oddělení a s předem definovaným úkolem.

Následně získají potřebná školení vycházející z know-how mateřských společností na projektové řízení a standardní reporting projektů používaný ve všech pobočkách skupiny Toyota po celém světě, tzv. A3 report. Výsledky svěřeného projektu prezentují v anglickém jazyce nejvyššímu vedení firmy.

Studenti, kteří úspěšně absolvují stáž, mohou po jejím skončení nastoupit do TPCA jako zaměstnanci. V případě, že automobilka nemá v té chvíli vhodnou volnou pozici, nabídne nejlepším stážistům prodloužení stáže o dalších 6 měsíců.

Diplomové práce

TPCA již od roku 2007 vypisuje i nabídku témat diplomových prací. V letošním roce je připraveno celkem 15 témat, zejména z oblasti strojírenství, ale také životního prostředí jako například Používání alternativních zdrojů energie či témata v oblasti personalistiky. Výsledky práce jsou opět v angličtině prezentovány nejvyššímu vedení firmy.