V osmém ročníku soutěže Zaměstnavatel roku hlasovalo okolo 1500 vysokoškolských studentů v celé České republice. Do průzkumu, kterého se doposud účastnili pouze studenti ekonomických škol, se letos poprvé zařadili i studenti technických oborů. Tato změna zásadně zamíchala tradičním pořadím soutěže. ČEZ získal hned napoprvé první místo v kategorii The Most Desired Company 2010 (nejžádanější zaměstnavatel).

„Je to pro nás velmi důležité hodnocení, kterého si vážím o to víc, že mluví o naší budoucnosti. Každá firma je tak dobrá, jak úspěšně se jí daří přitáhnout k sobě ty nejlepší talenty, kteří ji budou řídit v budoucnu. Těší nás, že nám čeští studenti, kterých musíme do roku 2020 přijmout dvanáct tisíc, věří a že se k nám chtějí přidat,“ řekl generální ředitel ČEZ, a.s. Martin Roman.

ČEZ dlouhodobě spolupracuje se školami i studenty. Jejich podpoře se věnuje intenzivně již několik let. „Máme velmi široké portfolio různých aktivit na podchycení zájmu studentů. V poslední době zaznamenáváme vyšší zájem studentů o nás a to nás velmi těší“, uvedla ředitelka divize personalistika Hana Krbcová a konkretizovala je: „Spolupracujeme se sítí škol, 46 středními a 12 fakultami vysokých škol, účastníme se studentských veletrhů, sponzorujeme studentské akce, naši kolegové chodí přednášet do odborných technických předmětů. Organizujeme také speciální akce na elektrárnách, konkrétně Jaderné maturity a Letní univerzity. Chodíme vyučovat pedagogy především fyziku, pořádáme různé soutěže, nabízíme stipendijní aktivity. Je toho opravdu velká škála.“