"Žáky má naučit zábavnou formou pracovat se statistikou," uvedl mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala.

Zkušebního sčítání se mezi 6. dubnem a 7. květnem zúčastnilo 0,5 procenta obyvatel České republiky. Jeho cílem bylo otestovat srozumitelnost a přehlednost formulářů a nové techniky skenování dat. "Letos se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští rok úplnou novinkou," uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal. Možnosti odeslat formulář přes internet využilo 6,4 procenta obyvatel, kteří se účastnili zkušebního sčítání.

Elektronické sčítání by se mělo zjednodušit

Statistici také obdrželi k elektronickým formulářům připomínky. Šlo o žádost o rychlejší a jednodušší odeslání internetového formuláře, aby lidé nemuseli při odesílání několikrát klikat v řadě oken. Další připomínkou byla žádost o naprogramování jednodušších způsobů práce s formuláři. "ČSÚ už všechny připomínky zapracovává, aby byly elektronické formuláře pro ostré sčítání jak přehlednější, tak uživatelsky příjemnější," uvedl Kubala.

Co že je to "registrované partnerství"?

Dalším problémem, který se vyskytl, bylo, že ne všichni starší lidé dobře porozuměli pojmu registrované partnerství. V poli rodinný stav při zkušebním sčítání totiž někteří z nich zaškrtli možnost "ženatý/vdaná" a zároveň v dalším poli u otázky na registrované partnerství možnost "trvající". "Český statistický úřad proto proškolí své komisaře, kteří budou navštěvovat například domovy důchodců, aby se při předávání formulářů důkladně zaměřili na vysvětlení pojmu registrovaného partnerství," sdělil Kubala. Zároveň statistici upraví formuláře a vysvětlivky právě u otázek na rodinný stav a registrované partnerství, aby byly všem srozumitelné.

Ve třech případech nastaly menší problémy s distribucí formulářů. ČSÚ nyní jedná s Českou poštou, jejíž pracovníci budou během ostrého sčítání lidu pracovat jako sčítací komisaři, aby se obdobná situace při ostrém sčítání už neopakovala, upozornil Kubala.

Nenastaly problémy s ochranou osobních údajů

Zkušební sčítání však také ukázalo, že celý systém pracuje víceméně bez chyb. Například se nevyskytly žádné problémy s ochranou osobních údajů obyvatel. "Potvrdilo se, že dobře funguje informační systém rychlého varování při podezření na vznik bezpečnostního rizika," uvedl Kubala. V praxi ho otestovala reálná hlášení obyvatel. Jedním z nich byl například telefonát ženy z Moravskoslezského kraje na infolinku sčítání lidu. Český statistický úřad informovala o tom, že u ní byl pravděpodobně podvodný sčítací komisař, kterému nedůvěřovala, a poslala ho proto pryč. Zjistilo se, že šlo o omyl. Nešlo o návštěvu podvodníka, ale skutečného tazatele Českého statistického úřadu, který však prováděl jiné zjišťování, nesouvisející se sčítáním lidu.

Školní Minisčítání proběhne v říjnu a listopadu

Ve školách v Přerově, v Praze a ve středočeských Řevnicích se v květnu konalo zkušební Minisčítání. Jde o nový doprovodný projekt sčítání lidu. V říjnu a listopadu se do něj budou moci zapojit základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií v celé ČR. Jeho cílem je přiblížit studentům "velké" sčítání lidu, názornou formou podpořit výuku statistických předmětů a žákům a studentům zajímavě a prakticky přiblížit princip sběru, zpracování a využití statistických dat.

"V Minisčítání studenti nebudou vyplňovat bydliště ani rodinný stav, půjde o témata, která jsou jim blízká. Budou tak sbírat a vyhodnocovat informace o tom, jaký by byl podle nich ideální školní výlet, kolik času tráví na internetu nebo jak jim chutná ve školní jídelně. Jde hlavně o to, aby si vyzkoušeli, jak takový projekt v praxi funguje a že jim samotným může přinést zajímavé informace," uvedla Eva Kortanová z ČSÚ, která projekt Minisčítání vede. Žáci se zábavnou formou naučí pracovat se statistikou prostřednictvím skutečných dat o nich samotných, a učitelé tak mohou obohatit výuku matematiky, občanské nauky, informatiky i jiných předmětů interaktivní prací.