Na letní školu, která se koná ve dnech 28. června až 3. července v Univerzitním kampusu Bohunice, se přihlásilo 50 odborníků z celého světa. Škola je pořádána ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech.

 Přijedou odborníci i studenti z Afriky, Asie, Evropy i Ameriky

„Přijedou odborníci z nejrůznějších institucí státní správy i samosprávy z Afriky, Asie, Evropy i Ameriky, ale také univerzitní studenti, kteří se u nás budou učit, jak měřit a mapovat přítomnost škodlivých látek ve vzduchu, ve vodě i v půdě a jak ve svých zemích řešit problémy s nimi spojené,“ řekl ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Ivan Holoubek.

Získané zkušenosti budou navíc absolventi letní školy ve svých zemích dále předávat. Konkrétně se například seznámí s novými poznatky o negativních dopadech průmyslových chemických látek a pesticidů, které se hojně využívaly v zemědělství na likvidaci škůdců.

 Univerzita využívá prostředky z programu Výzkum a vývoj pro inovace                              

„Letní škola chemie životního prostředí a ekotoxikologie je první aktivitou v rámci nového projektu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí CETOCOEN, na který Masarykova univerzita získala více než půl miliardy korun z evropského operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,“ informovala mluvčí školy Tereza Fojtová. Současně navazuje na tradici pěti předchozích ročníků, které byly organizovány pod hlavičkou centra RECETOX.

Centrum bude získávat data o reálném znečištění

Úkolem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí bude získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze informací o specifických typech znečištění životního prostředí se budou postupně propojovat s existujícími informačními systémy o zdravotním stavu populace v regionu. Významnou součástí těchto aktivit je také předávání zkušeností a trénink expertů z jiných zemí.