Pokud ale nemáte vlastní studnu a jste odkázáni na vodovodní přípojku, čeká vás nejen slušný průvan v peněžence. Navíc se vám může stát, že si za své peníze napustíte s čistou vodou i nečistoty, o které určitě nestojíte.

Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí, varují odborníci. Ve vodovodní síti pak mohou nastat nárazové změny hydraulických poměrů, a tím i zakalení vody či pokles tlaku v síti.

Tento pokles se navíc může projevit i u jiných odběratelů. Rádi vás za to určitě mít nebudou. A zkuste si představit, že takto napouští bazény celá vaše ulice!

Vodárny takový odběr vody považují za mimořádný, i když je evidován přes vodoměr. Proto je podle nich nutno chovat se podle dvou jednoduchých doporučení: napouštět bazén pomalu a mimo špičku.

Vodárenské společnosti - například Pražské vodovody a kanalizace neboli PVK pak nabízejí ještě jednu alternativu - objednat si autocisternu. Zaplatíte sice něco za dopravu, cena vody po odečtení stočného je ale zhruba poloviční.