"Je to poprvé, co byly údaje takto analyzovány a ukázaly, že jsme v různých částech světa svědky výrazného poklesu během poměrně krátkého období,“ uvedl vedoucí výzkumu Chris Reading s tím, že zjištěná data všechny překvapila. Vědci zatím netuší, co se kolem roku 1998 stalo, že to hadi nesli tak těžce.

Ze sledovaných 17 populací pouze jedna nezaznamenala výrazný úbytek počtu příslušníků, ale naopak se rozrostla. Přitom vědci hady sledovali v průběhu minimálně dvaceti let a některé i déle s využitím implantovaných čipů.

Mezi druhy vykazující úbytky počtů patří zmije rohatá, užovka hladká, zmije gabunská, zmije nosorohá i hroznýš královský. Přitom není rozdíl v tom, jestli sledované populace žijí v chráněných oblastech nebo mimo ně.

Podobný úbytek žab a dalších obojživelníků v předchozím období byl podle všeho způsoben plísňovou nákazou.

Vzhledem k výraznému poklesu populací v omezeném časovém úseku po celém světě se vědcům nabízí jediná možná příčina - vliv klimatického jevu El Niño. Globálně byl rok 1998 nejteplejším rokem v moderní historii.

Ovšem to je zatím předpoklad, který musí být ještě ověřen. Zůstává otázkou, jestli vše souviselo s nárůstem průměrných teplot, nebo svou roli hrál ještě jiný faktor související s globálním klimatem a jeho proměnami.