Ve školce by mělo časem být až 50 dětí ve dvou třídách. Od září se otevře zatím pouze jedna třída s kapacitou do 20 dětí. Podle Provecha se prozatím přihlásilo 12 dětí. Uzávěrka byla do konce května, děti ale rodiče mohou hlásit až do naplnění kapacity, dodal Juan Provecho. Přijímají se děti z křesťanských rodin i z rodin nevěřících. O děti se budou od září starat dvě učitelky, jedna z nich je řádová sestra, druhá mladá pedagožka.

Školné 7000 měsíčně, třetině rodičů bude sníženo nebo odpuštěno

V prvním školním roce budou rodiče platit měsíčně 7000 korun. Školka bude fungovat jako soukromá, pro další roky budou augustiniáni usilovat o zařazení školky do sítě obecních zařízení. Obec by na školné přispívala a poplatky rodičů by se mohly snížit. Jak upozornil Provecho, ani dnes by vysoké školné nemělo být překážkou. Ke každé rodině se bude přistupovat individuálně a počítá se s tím, že asi třetině bude školné sníženo nebo odpuštěno.

V augustiniánské školce a pak i ve škole se bude klást důraz na cizí jazyky - na angličtinu a na španělštinu. Děti se oba jazyky budou učit už od útlého věku, počítá se s tím, že žáci osmiletého gymnázia budou studovat některé předměty v cizím jazyce. Plánuje se také, že by čeští studenti mohli jezdit na výměny do Spojených států a do Španělska.

Augustiniáni v Čechách vyučovali už za Karla IV.

"Posláním augustiniánů je vzdělávat," řekl páter Juan. Ve světě provozuje řád zhruba 270 škol různého typu, v jeho domovském Španělsku na 80 školských zařízení. "Také se tím vracíme ke kořenům našeho řádu," dodal Provecho. Augustiniáni vyučovali v českých zemích už ve 14. století, tehdy jim císař Karel IV. svěřil teologickou výuku. Už tenkrát sídlili augustiniáni v kostele a klášteře sv. Tomáše - dnes ukrytém v úzké uličce, která spojuje Malostranské náměstí a Klárov.