Jakýmsi předskokanem sympozia byl seminář pro 27 studentů doktorandského studia. Téma znělo: Testování elektronických obvodů a návrhy elektroniky se zvýšenými nároky na spolehlivost. Mezinárodní certifikát prestižní organizace znamená pro budoucí doktory důkaz o vyšší mezinárodní kvalifikaci.

Pětidenního sympozia se účastnilo 170 odborníků z celého světa. Spolu s odborníky vysokých škol a výzkumných ústavů diskutovali také zástupci světových firem zabývajících se výpočetní komunikační technikou, například Michael Campbell (Qualcomm z USA), největší „fabless“ návrhářské komunikační firmy na světě, Abhijiit Chatter Jee, (Georgia Tech., USA), držitel 12 patentů v oboru RF technologií a mnoho dalších ICT celebrit.

Po ukončení hlavního jednání proběhl ještě workshop zaměřený na perspektivní speciální obor atraktivní i pro země EU: Testování obvodů s ohledem na minimalizaci spotřeby elektrické energie.

Oceněním českých technických univerzit je také skutečnost, že mezinárodní sympozium nabídlo ČVUT v Praze i TU Liberec společné řešení výzkumných grantů a mezinárodní spolupráci studentů doktorandských programů.