Hvězdárna je jediným objektem svého druhu v kraji. Rekonstrukce počítá mimo jiné s přístavbou patra. To právě umožní vznik expozice, jež by měla přilákat řadu lidí. "Výstava se bude týkat nejen astronomie, ale také astronautiky a letectví jako takového," podotkla starostka. Součástí této expozice budou i ukázky souvisejících technologií včetně využívaných informačních technologií, řídicích a navigačních systémů nebo přístrojové techniky.

Hvězdárnu by měla více využívat mládež

Zároveň v budově vznikne místnost pro přednášky a také klubovna. "Naše představa je taková, že by hvězdárna měla být daleko více využívána mládeží," řekla Maierová. Náklady na rekonstrukci hvězdárny jsou vyčísleny na 13 milionů korun, do částky však není započítáno zřízení výstavy.

V bývalé škole vzniknou expozice o vodě, energetice a geologii

Součástí Návštěvnického centra v Turnově by v budoucnu měl být i objekt v Dolánkách, kde dříve sídlila škola. Město plánuje, že v něm vznikne několik expozic. Jedna z nich by měla být zaměřena na vodu a její využití, vodní stavby, vodní dopravu a vodní sporty. Druhá se bude týkat energetiky včetně možnosti využití alternativních a obnovitelných zdrojů. Umístěna zde bude i expozice související s geologií, geologickým průzkumem, přírodním bohatstvím a přírodními zvláštnostmi území Českého ráje.

Na opravu bývalé školy je potřeba 22 milionů korun. Město chce na oba projekty žádat o dotace. "Žádost je třeba podat do konce června, potom uvidíme, jak ministerstvo rozhodne," dodala starostka.