Terénní výuka se uskutečňuje na Školním zemědělském podniku Nový Jičín, který je pod správou VFU Brno. Cílem je ukázat studentům, že zoologie není jen rutinní práce s mikroskopem v laboratoři, ale že jde o atraktivní terénní vědní disciplínu, u které vědec stereotypní prací rozhodně netrpí.

„Za deset let realizace tohoto stylu výuky máme od studentů jen pozitivní zpětnou vazbu,“ říká profesor Ivan Literák, přednosta Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat. „Jsme přesvědčeni, že biologickému a ekologickému myšlení se nelze naučit z knih, grafů, televize ani internetu. Na velké části studentů je totiž vidět, že si až zde poprvé uvědomí, jak je příroda na živočišné druhy pestrá,“ doplňuje Literák.

Studenti si tak v reálném čase osvojí vazbu živočichů na určité ekosystémy, seznámí se značnou druhovou rozmanitostí a působením člověka v dnešní krajině. Na vlastní kůži poznají, co se skrývá pod pojmy myslivecká zoologie, entomologie, herpetologie, ornitologie a navštíví i stanici pro záchranu živočichů. Snahou je podnítit ve studentech zájem o přírodu, její ochranu a i další sebevzdělávání.