Věková hranice 26 let pro studentské výhody by se měla zvýšit. „Další granty by měli dostávat ještě studenti z chudých rodin a handicapovaní,“ dodala Böhmová.

Mladí lidé by si mohli půjčit maximálně 54 tisíc korun ročně, z této částky by pak kromě životních nákladů při studiu platili také školné. Půjčku by začali splácet ihned po škole, minimální splátka by byla 500 Kč měsíčně. Přitom v původním plánu bylo, že školné by se splácelo až po dosažení průměrného platu v zemi.

K půjčkám a sociálním stipendiím se kladně vyjádřila i ČSSD, podle jejího prvního místopředsedy Bohuslava Sobotky ale školné v budoucnu strana určitě nepodpoří.

I bez školného totiž náklady na studium rapidně rostou. Zatímco v roce 2004 studium jednoho dítěte na veřejné VŠ vyšlo na 3477 Kč měsíčně, dnes činí měsíční životní náklady při denním studiu v průměru 8163 Kč. U posluchačů soukromých vysokých škol jsou ještě dokonce o 3428 Kč vyšší. A to bez školného, jež dosahuje obvykle částky od 20 do 30 tisíc Kč za semestr.