Oznámil to nynější rektor školy Marek Vochozka. Krejča tvrdí, že jeho nástupci školu vytunelovali, což je podle Vochozky pomluva. Škola proto chystá také žalobu na ochranu dobré pověsti.

Spory bývalého a současného vedení školy se začaly vyhrocovat poté, co Vochozka minulý týden zveřejnil v tisku, že existence školy je v ohrožení. Náměstek ministryně školství Vlastimil Růžička totiž poslal vedení školy dopis, v němž ho vyzývá k zahájení organizačních kroků ke zrušení školy. Škola má mimo jiné zajistit plynulý přechod studentů na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze a zároveň převod majetku školy na Jihočeský kraj. Ministerstvo školství k záměru uvedlo, že ho k úvahám vedou i neúměrně vysoké investiční náklady školy. [celá zpráva]

Škola vyzývá ministerstvo, aby nejednalo protiprávně

Vedení školy vyjádřilo s postupem ministerstva nesouhlas a vyzvalo je, aby se zdrželo dalšího protiprávního jednání. Požaduje podrobné zdůvodnění, na jehož základě podnikne další právní kroky.

Ministerstvo podle mluvčí skutečně uvažuje i o zrušení školy. Ta je prý dlouhodobě neúspěšná při získávání akreditací technicky zaměřených studijních programů. To rektor odmítá s tím, že loni se podařilo akreditovat třeba obor Konstrukce staveb. Jediné negativní stanovisko prý komise zaujala k programu Dopravní technologie a spoje.

Škola odmítla také druhý z důvodů úvah o zrušení školy, a to podle ministerstva "neúměrně vysoké investiční náklady, které VŠTE požaduje po státu vzhledem k současnému stavu svých budov." Podle rektora škola žádá z programového financování investic nejméně ze všech vysokých škol. "Pro rok 2010 z pěti miliard korun 12 miliónů," uvedl Vochozka.

"Zásah centrální autority do suverenity vysoké školy"

Proti "zásahu centrální autority do suverenity vysoké školy a narušení práv a svobod studentů, kteří se rozhodli pro studium na VŠTE," protestuje také studentská komora senátu. Ministerstvo se podle člena komory Vojtěcha Stehela snaží převést studenty na školy, které nemají akreditovány obory, jež se na škole vyučují.

Pokud by se v budoucnu uvažovalo o zrušení vysoké školy, je tak možné učinit pouze zákonem. Takový návrh zákona však podle mluvčí ministerstva školství nebyl připravován. O budoucnosti českobudějovické VŠTE rozhodne až nová politická reprezentace.

VŠTE je veřejnou vysokou školou, která vznikla v roce 2006. Nyní má přes 1200 studentů, do příštího akademického roku registruje zhruba 1800 uchazečů o studium.